AGRO SIMPA d.o.o.
Novoselska 169/b, HR-44000 Sisak
Hrvatska

Tel: +385 (44) 719 435
Fax: +385 (44) 571 951
agrosimpa@agrosimpa.hr

OIB: HR75644713167
MB: 3864570
IBAN: HR5623400091100157798 (Privredna Banka Zagreb)
Sud upisa u trgovački registar i broj:
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080298953.
Iznos temeljnog kapitala:
1.758.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Direktor: Saša Simić

Greška: Kontakt obrazac nije pronađen.